Lemun

More i sunce, samo­stani i kon­obe, otoci i ribari, palme i čempresi, dinje i smokve, vino i mas­line – to je Vaš odmor u Juž­noj Dal­maciji! Dobro­došli u Mline!